paczkomaty inpost

Paczkomaty Inpost Gryfino

Zachodniopomorskie

Paczkomaty bez pozwoleń, mogą zniknąć z ulic. Wojewódzkie sądy administracyjne uważają, że paczkomaty to tymczasowe obiekty budowlane. Na ich postawienie powinien więc uzyskać pozwolenie. Gdy Naczelny Sąd Administracyjny powierzy im rację, zwiększą się koszty stawiania takich obiektów, a też bankomatów czy mlekomatów. Obecnie istniejące paczkomaty postawione zostały bez zaświadczeń budowlanych.

Paczkomaty Inpost Trzebiatów

Za sprawą kliku dociekliwych obywateli, firmy stawiające obiekty jak paczkomat czy mlekomat mogą korzystać kłopoty. W szczególności dotkną one firmy Integer.pl, która jest właścicielem marki InPost. Według wojewódzkich sądów administracyjnych blisko 4 tys. paczkomatów to obiekty budowlane. Żeby je umieścić, powinien pamiętać prawo. Ostatnio stwierdził tak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. – Liczymy, że wyrok ten się nie uprawomocni – mówi Wojciech Kądziołka, dyrektor Biura Komunikacji Grupy Kapitałowej Integer.pl. – Jeżeli jednak zawarty w nim wniosek został zawarty przez Naczelny Sąd Administracyjny a nowe wojewódzkie sądy administracyjne, więc spośród pewnością odbiłoby się to ujemnie na wzroście sieci paczkomatów – dodaje. Zdaniem Integer.pl paczkomat to jedynie urządzenie techniczne – elektroniczna szafą depozytowa, przeznaczoną do pozostawiania a do odbioru przesyłek. Część prawników nie zgadza się jednak spośród ostatnim poglądem. Inni mówią, że niezbędne są zmiany, bo przepis nie podąża za zmianami technologicznymi.
Dociekliwi obywatele kulą u nogi innowacyjnych technologii

smart allegro
smart allegro

W lutym 2018 r. dociekliwy mieszkaniec województwa łódzkiego wysłał do inspektora nadzoru budowlanego prośbę o sprawdzenie legalności budowy paczkomatu. Ten określił, że paczkomat umieszczono w otoczeniu chodnika, na placu należącym do inwestora bez uzyskania żadnych pozwoleń. Powiatowy inspektor wstrzymał prowadzenie działalności budowlanych. Zażądał przedstawienia zaświadczenia o zgodności postaci z ustaleniami swego planu zagospodarowania przestrzennego i materiałów z art. 33 ust. 2 pkt 1, 2, 4 Prawa budowlanego (pb). Chodziło m.in. o kilka egzemplarzy projektu budowlanego wraz z dokumentami wymaganymi przepisami.

DPD Kołobrzeg

Inwestor wycofałem się do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Przekonywał, iż nie ma prawej definicji paczkomatu. Wada istnieje jeszcze przepisów techniczno-budowlanych normujących wymogi, które powinny robić tego typu urządzenia. W jego ocenie miejsce go na płytach chodnikowych to nie są roboty budowlane. Nie zajmował to celu uzyskania opinii o prawu na platformę ani dokonania zgłoszenia. I Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego przyznał rację inwestorowi.

zobacz również  dpd Koszalin

Obywatel, który sygnalizował temat nie był zadowolony takim obrotem sprawy. Jego oddaniem postawienie paczkomatu, wymaga pozwolenia. A właśnie potrzeba przybyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Obecny w wyroku z 17 stycznia 2019 r. rację przyznał obywatelowi (sygn. II SA/Łd 761/18).

Zasada nie podąża za rzeczywistością

WSA wskazał, że wykonanie punktu w oznaczonym miejscu, w rozumieniu art. 3 pkt 6 pb, może wynikać usytuowania konstrukcji, która stała przeprowadzona poza miejscem budowy, co może wynikać takich obiektów budowlanych jak np. zbiorniki, urządzenia techniczne, kontenery, reklamy lub same paczkomaty oraz mlekomaty. Dlatego ponadto w nawiązaniu do paczkomatów, przez ich postawienie należy kojarzyć ich dostarczenie oraz ustawienie na gruncie z ewentualnym wykonaniem takich przystosowawczych prac budowlanych, takich jak np. podłączenie do prądu lub utwardzenie podłoża. Łódzki WSA wskazał też że paczkomatami budził się już WSA w Warszawie. W wyroku z 26 października 2018 r. (sygn. akt VII SA/Wa 2892/17) podkreślił, iż więc co niegdyś określone zostało przez ustawodawcę wprost, może nie podążać za obracającą się rzeczywistością, technologiami, a też potrzebami inwestycyjnymi. Lecz nie świadczy to, że nowoczesne jakości pracy budowlanej są wyjęte spod zapisów prawa. Ustawodawca nie bez powodu bowiem definiuje pewne słowa w twórz na końcu społeczny i uniwersalny, aby pomimo obracającej się rzeczywistości, nadal mogły one znaleźć dobre zastosowanie do innych przejawów prace budowlanej.

zobacz również DPD Białogard

Nieco inaczej na sytuację patrzy Przemysław Dziąg, radca prawny Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Jego oddaniem rozwój i rozwój cywilizacyjny pokazuje, iż nie odda się zamknąć każdego w jednym katalogu. – Za chwilę okaże się, że zamierzamy coś nowego, jakiś obiekt spoza katalogu. Winnym być więc wskazane przesłanki, na pewnym poziomie ogólności, ale z przeciwnej strony na końcu jasne, aby nie było problemów z klasyfikacją takich obiektów, jak kiosk, paczkomat, czy bankomat. Warto się tutaj zastanowić nad jakimś kryterium objętości, czy wielkości takiego obiektu – podkreśla Dziąg.

Bankomat i paczkomat jak obiekt tymczasowy

Ponadto warszawski sąd paczkomaty zakwalifikował jako obiekt tymczasowy, zgodnie z art. 3 pkt 5 upb. Dzieli on cele na oddane do czasowego korzystania w terminie krótszym od ich trwałości technicznej, przewidziane do przekazania w obce pomieszczenie czy do rozbiórki oraz niepołączone trwale z gruntem, takie jak np. strzelnica, kioski uliczne, punkty sprzedaży ulicznej i wystawowe. Zdaniem sądu paczkomat zawiera się w tej dodatkowej części. Te z głównej powinny zniknąć po 180 dniach. Te inne, jak mają pracować dłużej, wymagają uzyskania dania na budowę.

Zdaniem Jacka Kosińskiego, adwokata, partnera panującego w kancelarii JK, orzeczenia, co do zasady są zgodne z założeniem i orzecznictwem sądów administracyjnych. – Takie obiekty jak paczkomaty jednoznacznie stanowią tzw. tymczasowe obiekty budowlane. Dlatego konsekwentnie trzyma je warunek uzyskania dania na budowę, i dobrze. Obiekty te ewidentnie są element zagospodarowania terenu. Winny zatem podlegać kontroli w obecnym aspekcie. Fakt, że stały utworzone w przyszłym mieszkaniu i jedynie przywiezione do docelowej lokalizacji nie zmienia tutaj niczego. Definicja obiektu budowlanego nie obejmuje bowiem sposobu jego wytworzenia. Np. w orzecznictwie wzięło się, że nawet ustawienie przyczepy kempingowej na samodzielnej działce podlega pod prawo budowlane – tłumaczy Jacek Kosiński. Nieco własne zdanie jest Przemysław Dziąg. – Obiekty tymczasowe, o jakich odpowiada przepis ze powodu na własne gabaryty odbiegają od wymiarów paczkomatów. Świadomie wskazano, właśnie te wspanialsze. Jeśli oczywiście nie było, wtedy w istocie każdy obiekt, niejako usługowy, nietrwale połączony z gruntem, np. bankomat spełniałby definicję obiektu tymczasowego – podkreśla Przemysław Dziąg.

Zobacz Szybka pożyczka web

InPost: paczkomat to urządzenie techniczne

Spółka InPost Paczkomaty uważa, że paczkomat jest daniem technicznym, które nie jest wykonywane w oznaczonym miejscu, lecz robione w fabryce. Stanowi on przynoszony na tło jak gotowa funkcjonalna całość, która do czynienia wymaga jedynie podłączenia do zasilania. Dlatego wniosła ona skargę kasacyjną do Starego Sądu Administracyjnego na warszawski wyrok. – Paczkomat nie dzieli się to od innych tego typu urządzeń, np. automatów sprzedażowych czy informacyjnych – podkreśla Wojciech Kądziołka. – Gdyby wziąć pod uwagę zupełnie jego parametry fizyczne z pominięciem funkcjonalności elektroniki, toż można aby go porównać po prostu ze wysokim gabarytowo meblem. To obrazowe porównanie doskonale oddaje bezzasadność prób kwalifikowania umieszczenia paczkomatu w konkretnym miejscu jak procesu budowlanego. Jeżeli ale ten sens nie został zawarty przez Naczelny Sąd Administracyjny a nowe wojewódzkie sądy administracyjne, to odbiłoby się to ujemnie na wzroście sieci paczkomatów – dodaje. Nazywało to bowiem konieczność wszczynania procedur prawa budowlanego w układzie do wszystkiego urządzenia, co pociągałoby za sobą wzrost kosztów i wydłużenie procesu lokalizacji paczkomatu w konkretnym miejscu.

 

Źródło informacji prawo.pl

 

Paczkomaty Inpost Trzebiatów

0 0 votes
Daj ocenę
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments